Иновации и изграждане на капацитета във висшето образование за културно управление и устойчив туризъм в европейските културни маршрути

Какво правим

Европейските културни маршрути и наследство представляват ресурс за иновации, творчество, създаване на малки предприятия и разработване на продукти и услуги за културен туризъм. Насърчаването на културния туризъм е логична следваща стъпка в развитието на културните маршрути, тъй като този тип туризъм се основава на уникалността и автентичността на отдалечените дестинации, местните знания, умения, традиции и наследство. CULTOUR + е стратегическо партньорство по програма Еразъм + в областта на висшето образование, чиято мисия е да подкрепя и насърчава иновативни и креативни идеи за бизнес при управлението на културата за поклоннически, религиозен, културен и термален туризъм (настаняване, екскурзоводство, музеи, допълнителни дейности към поклонническия и термален туризъм, проектиране на сувенири, и т.н.). Ние търсим предприемачи, готови да се посветят на идеите си, които да насърчим и подпомогнем като им предложим високо качествено университетско обучение и образование с помощта на което да обогатят познанията си, които да приложат за развитието на своите бизнес идеи и професионален опит.
Cultour+ Summer School 2016

Nice to meet you in Cáceres (University of Extremadura, Spain) in the Cultour+ International Summer School. We are very glad and grateful to have you here, interested and interesting people from so many countries (Argentina, Bolivia, Bulgary, Greece, France, Italy, Portugal, Poland and Spain).

Cultour+ Summer School 2017

The course take place in the Douro World Heritage landscape. Is designed to build capacity in fundamental principles and techniques for interpreting cultural and natural heritage and landscape, doing adequate cultural mediation and tour guiding.

Cori (Italy), 3-6 November 2017

International Conference. Cultural Management and Governance for European Pilgrimage Routes and Religious Tourism. „Creativity and innovation for cultural and tourism management in European Pilgrimage Routes, Heritage and Thermal Sites“

Caceres (Spain), 26-27 February 2018

International Conference. Cultural Routes & Heritage, Tourism & Rural Development

Проектът Cultour + се финансира в рамките на програмата "Еразмус +" на Европейския съюз - KA2 Стратегическо партньорство за висшето образование

Erasmus+

Our Team

Uex
Uex
Universidad de Extremadura
Time Heritage
Time Heritage
Technology Information Management Education
INBIE
INBIE
Research and Innovation in Education Institute
UTAD
UTAD
University of Trás-os-Montes and Alto Douro
Egina
Egina
European Grants International Academy Srls
APSFD
APSFD
Associazione di Promozione Sociale
VFU
VFU
Varna Free University
cmspsul
cmspsul
Câmara Municipal de São Pedro do Sul

LATEST NEWS

Become part of Cultour+ Network