10 Αυγούστου 2017

Επίδραση στην Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση

UTAD

  • Tourism Cultural Mediation and Guidance
  • Pilgrims and pilgrimages
  • Cultural Routes Analysis and Evaluation

UEx

  • Pilgrims and pilgrimages
  • Cultural Routes Analysis and Evaluation

Sharing is caring!